Game C++ Phần 2 – B9: Xử lý vấn đề đạn bắn trong game

Hello. Chào mừng các bạn ghé thăm blog và chủ đề:

Lập trình game c++ sdl phần 2

Trong bài số 9 này chúng ta sẽ cùng xây dựng kỹ thuật xử lý đạn bắn trong game.

Được gọi là lớp BulletObject cũng được kế thừa từ BaseObject.

BulletObject không cần hiệu ứng động hay animation, trừ khi bạn muốn thêm nó vào cho sinh động.

BulletObject có thể có nhiều dạng đạn bắn khác nhau, và các hướng bắn cũng khác nhau.

Ok. Hãy cùng thực hành lớp đạn bắn cho game.

1. Xây dựng lớp đạn bắn cho game

2.  Xử lý hướng đạn bắn

 

3. Xây dựng hướng đạn bắn.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.