Game C++ Phần 2 – B8: Review Code Phần 1.

Hello. Xin chào các bạn ghé thăm blog và chủ đề:

Lập trình game c++ sdl phần 2.

Cũng giống như seri 1. Sau mỗi khoảng thời gian thực hành vừa đủ.

Chúng ta hãy dừng việc nghiên cứu hay làm thêm các kỹ thuật mới lại.

Thay vào đó chúng ta hãy cùng nhìn lại, review lại những gì đã làm được trong 7 bài qua.

Học cách tối ưu code, đọc hiểu logic, và nghiên cứu xem có những các xử lý nào hay hơn nữa không.

Ok. Hãy cùng review code.

Ok. End

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.