Game C++ Phần 2 – B10: Kỹ thuật đồ hỗ trợ cho game

Hello, chào mừng các bạn đến với chủ đề học lập trình game c++ phần 2.

Bài số 10 chúng ta sẽ cùng xây dựng kỹ thuật, tạo đối tượng hỗ trợ cho game.

Các bạn chơi game, các bạn sẽ thấy ngoài nhân vật player, thì còn rất nhiều các loại đối tượng khác.

Trong số đó phải kể đến các đối tượng hỗ trợ cho player, ví dụ như ăn đồng tiền, ăn vũ khí, ăn đồ tăng máu…

Về bản chất chúng đều có ý nghĩa giống nhau là hỗ trợ thêm cho nhân vật game.

Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng xây dựng kỹ thuật ăn đồng tiền vàng cho nhân vật game.

1. Có hai cách để thực hiện kỹ thuật này.

Cách 1: => Xây dựng một lớp riêng cho đối tượng hỗ trợ, bạn có thể dễ quản lý và tùy biến nó.

Nhưng bạn sẽ gặp khó khăn trong việc đặt vị trí của nó trên bản đồ, khi bản đồ quá lớn.

Bạn sẽ có một danh sách các đồ hỗ trợ, và tính toán vị trị cho chúng để rải trên bản đồ.

Ngoài ra ban cũng phải xử lý va chạm cho player với list đối tượng đó.

Cách 2: => Coi đồ hỗ trợ là một o tile trong bản đồ tile map.

Như vậy chúng ta sẽ nhẹ nhàng trong việc xây dựng vị trí xuất hiện.

Nhưng chúng ta sẽ phải đặt các điều kiện của player với map khi gặp phải các ô tile map là các đối tượng hỗ trợ.

Và tôi đã sử dụng cách số 2 để thực hiện.

Các bạn có thể tùy ý lựa chọn một trong hai.

2. Thực hành.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.