Resource - Phát Triển Phần Mềm 123AZ

Resource

Tại đây các bạn có thể download các phần mềm, công cụ tài nguyên cho các dự án lập trình của mình.

1. Bộ công cụ visual studio.

+ Visual studio 2010 => Link download

+ Visual studio 2012 => Link download

+ Visual studio 2013 => Link dowload

+ Visual Axist for VS 2010   => Link download

+ Visual Axist for 2012 – 2013  => Link download

2. Open Lib C++

+ Lib Opengl:  => Link download

+ Lib Glaux.lib   => Link download

3. Thư viện Lập Trình Game 2D C++ SDL

+ SDL Lib                   => Download

+ SDL Image Lib      => Download

+ SDL Font Lib         => Download 

+ SDL Mixed Lib      => Download 

 

4. Thư viện lập trình Game SDL 2.0

     => Click here to Download

5. Hình ảnh game

Donwload sprite nhân vật game:  Click here to download

download sprite jum player game:  Click here to download