Resource

Tại đây các bạn có thể download các phần mềm, công cụ tài nguyên cho các dự án lập trình của mình.

1. Bộ công cụ visual studio.

+ Visual studio 2010 => Link download

+ Visual studio 2012 => Link download

+ Visual studio 2013 => Link dowload

+ Visual Axist for VS 2010   => Link download

+ Visual Axist for 2012 – 2013  => Link download

2. Open Lib C++

+ Lib Opengl:  => Link download

+ Lib Glaux.lib   => Link download

3. Thư viện Lập Trình Game 2D C++ SDL

+ SDL Lib                   => Download

+ SDL Image Lib      => Download

+ SDL Font Lib         => Download 

+ SDL Mixed Lib      => Download 

 

4. Thư viện lập trình Game SDL 2.0

     => Click here to Download

5. Hình ảnh game

Donwload sprite nhân vật game:  Click here to download

download sprite jum player game:  Click here to download