Agile Model – Mô Hình Linh Hoạt

Agile Model được phát triển từ mô hình gia tăng. Agile có thể nói là một trong những mô hình

Read more

Mô hình Thác Nước – Waterfall Model

  Waterfall Model còn được là mô hình một vòng đời tuyến tính tuần tự. Mô hình thác nước là

Read more