Mô hình gia tăng

Mô hình gia tăng có tên tiếng anh là Incremental Model.
1. Nguyên lý mô hình gia tăng

Chúng ta hay cũng nhìn vào sơ đồ mình họa như dưới đây.

Mô hình gia tăng

 Hình minh họa mô hình gia tăng (Incremental Model)

  • Với phương pháp chia nhỏ thành từng bản khác nhau, thì từ một chu kỳ lớn sẽ được phân chia thành nhiều chu kỳ nhỏ ứng với từng bản, và do đó ta có được một đa chu kỳ phát triển.
  • Mỗi chu kỳ nhỏ ứng với một bản phân chia gọi là module đơn giản hơn và dễ dàng quản lý hơn, mỗi module cũng được xây dựng theo từng bước như là phân tích, đọc yêu cầu dự án, viết thiết kế, tiền hành coding và thực hiện test.
  • Nguyên lý của mô hình gia tăng này giống như việc xếp một bức tranh từ các miếng ghép, miếng ghép nào được hoàn thành trước thì sẽ cho ta được một phần bức tranh được thể hiện trước, theo thời gian, số miếng ghép được hoàn thành sẽ gia tăng và sản phầm ngày càng đi vào hoàn thiện.
2. Ưu điểm và nhược điểm.

* Ưu điểm.
– Có thể sớm tạo ra nguyên mẫu của sản phẩm trong vòng đời phát triển của nó.
– Độ linh hoạt cao hơn và khi thay đổi yêu cầu dự án thì chi phí sẽ ít hơn nhiều, vì những thay đổi thuộc về module nào thì module đó sẽ thay đổi mà các module khác không hề bị ảnh hưởng.
– Việc phân chia thành các module cũng sẽ làm cho việc test nhẹ nhàng hơn, những module đơn giản thì test cũng đơn giản, sớm kết thúc.
– Giảm chi phí cho lần đầu giao sản phẩm.
– Dễ dàng quản lý các rủi ro có thể phát sinh.

* Nhược điểm.
– Cần phải có những khả năng thiết kế tốt và phương pháp tốt, để có thể hiểu rõ được yêu cầu và biết cách phân chi nó ra như thế nào cho hợp lý.
– Chi phí để phát triển theo phương pháp này là rất cao, cao hơn hẳn waterfall. 

3. Khi nào thì áp dụng mô hình gia tăng
  • Áp dụng mô hình này khi yêu cầu của dự án là rõ ràng, đầy đủ, và nắm rõ được các yêu cầu của dự án.
  • Khi sớm cần có một nguyên mẫu phần mềm để quáng bá, giới thiệu hoặc thử nghiệm.
  • Sử dụng mô hình này khi một công nghệ mới được áp dụng.
  • Tài nguyên và kỹ năng chuyên môn luôn sẵn sàng.
  • Khi có một tính năng hay các mục tiêu có nguy cơ lỗi cao.

_________________________________________________________

Pass Pham

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.