C++ Hình Họa Không Gian: C++ Arc

Hi, chào mừng các bạn đến với chủ đề c++ hình họa không gian.

Trong bài trước, các bạn đã biết cách xây dựng lớp đối tượng Elipse.

Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về một đối tượng hình học Arc.

Arc là đối tượng phổ biến trong hình học, và được sử dụng nhiều trong mô phỏng đồ họa.

1. Lý thuyết cơ bản.

a. Tính chất của Arc.

arc là một phần của cung tròn, do đó nó cũng cần

– Cần một điểm tâm.

– Bán kính đường tròn chứa nó.

– Góc bắt đầu

– Góc kết thúc.

– Điểm bắt đầu, điểm kết thúc.

 

b. Các hàm xử lý.

– Hàm khởi tạo/hàm hủy cơ bản

– Hàm get/set điểm tâm của Arc

– Hàm get/set tham số r của Arc

– Hàm set/get góc start, góc end

– Hàm set/get 2 điểm bắt đầu kết thúc

– Hàm check 1 điểm nằm trên arc hay không ?

Arc là một đối tượng khá phức tạp, trong bài viết này, tạm thời tôi chia sẻ mã code xây dựng arc từ 3 điểm bất kỳ.

 

2. Code sample.

File header.

File Cpp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.