RAD Model – Mô Hình Nhanh

Một loại mô hình đặc biệt khác của mô hình Incremental đó là RAD  Model

Tên tiếng anh là : Rapid Application Developer Model, có nghĩ là mô hình ứng dụng nhanh chóng

1. Nguyên lý.

Hãy cùng nhìn hình vẽ minh họa dưới đây.

Rad model

Hình minh họa mô hình RAD

Giống với mô hình gia tăng, RAD cũng được chia nhỏ yêu cầu ra thành nhiều thành phần riêng và mỗi thành phần đó được coi là một dự án con và được một team thực hiện.

Điểm khác biệt cơ bản giữa RAD Incremental đó là:

RAD thực hiện song song các thành phần con được chia ra, nghĩa là các team hoạt động độc lập và cùng bắt đầu tại một thời điểm, còn với mô hình gia tăng điều này không nhất thiết là phải như vậy.

Việc phát triển được đóng hộp về mặt thời gian và khi giao sản phẩm thì các thành phần được lắp ráp lại thành một nguyên mẫu duy nhất.

Chúng ta cùng phân tích kỹ các công đoạn được thể hiện trong sơ đồ minh họa cho mô hình RAD.

Step 1. Business modeling.
Xác định các luồng thông tin giữa các chức năng khác nhau của công việc.

Step 2. Data modeling.
Các thông tin thu thập được từ công đoạn 1 sẽ được sử dụng để định nghĩa ra các đối tượng dữ liệu nó cần thiết cho công việc.

Step 3. Process modeling.
Sau khi đã định nghĩa ra các đối tượng dữ liệu thì chúng được chuyển đổi để trở thành các dòng thông tin công việc, tiến đến một vài đối tượng công việc riêng.

Step 4. Application generation.
Đây là công đoạn coding giống như trong các quy trình khác, khi dữ liệu và tiến trình thực hiện đã được vạch ra thì công đoạn này là sử dụng các công cụ lập trình, phần trình biên dịch, và các ngôn ngữ lập trình để tiến hành code lên các chức năng phần mềm.

Step 5. Testing và Turnover.
Là công đoạn test sản phẩm được tạo, sau khi việc coding đã hoàn thành, và cuối cùng đưa vào thử nghiệm trong thực tế, giao bán sản phẩm, tính toán doanh thu. 

2. Ưu, nhược điểm của Rad model

  * Ưu điểm.

Giảm được thời gian phát triển.
+ Tăng khả năng sử dụng lại của thành phẩm.
+ Sớm đưa ra được những đánh giá, nhận xét để dễ dàng điều chỉnh.
+ Tạo ra những khuyến khích sự phản hồi từ phía khách hàng.

* Nhược điểm.
+ Mô hình này là một mô hình đặc biệt, nên nó chỉ được sử dụng khi có một sự cần thiết để tạo ra các hệ thống mà có thể module hóa 2 hoặc trong 3 tháng.
+ Chỉ được sử dụng khi vấn đề thiết kế cho mô hình là sẵn có và bên cạnh đó là ngân sách phải có nhiều để có thể xây dựng được nhiều team cùng phát triển song song.

3. Khi nào áp dụng RAD model
  • Áp dụng RAD khi dự án cần thực hiện trong thời gian ngắn chỉ từ 2 hoặc 3 tháng.
  • Khi yêu cầu dự án rõ ràng, dễ dàng trong việc phân chia thành các project nhỏ, đồng thời có đủ nguồn lực để phân chia thành nhiều team, thực hiện song song cùng một lúc.
  • Khi nguồn tài nguồn dồi dào cả về công cụ, phần mềm hỗ trợ, tài liệu và con người.

___________________________________________________

Pass Pham

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.