Game C++ Phần 2 – B11: Tìm hiểu về vấn đề Design Hình ảnh Game.

Hi. Chào mừng các bạn ghé thăm blog và chủ đề Lập trình game c++ sdl phần số 2 Bài

Read more

Game C++ SDL – Bài 14: Tối Ưu Hóa Code Lần 2 – Gói IMG_Game 50k

Chào mừng các bạn đến với chủ đề học lập trình game c++ SDL. Bài số 14 này. Tôi chia

Read more