Game C++ SDL – Bài 8: Xây Dựng Lớp Threats – Mối Trở Ngại cho Game Phần 1

Chào mừng các bạn đến với chủ đề học lập trình game c++ SDL.

Bài số 8 này chúng ta sẽ xây dựng một lớp đối tượng tiếp theo, gọi là các mối hiểm họa, trở ngại trong game.

Tôi gọi đó là ThreatsObject.

1. Xây dựng Lớp ThreatObject

Chúng ta cùng xem lại mô hình xây dựng đối tượng.

 

Như vậy tôi cũng sẽ tạo ra một lớp ThreatObject kế thừa từ baseObject.

ThreateObject sẽ có những gì mới.

a. ThreateObject cũng sẽ có các đặc điểm như mainObject và AmoObject

+ Có các chức năng từ lớp cha như load hình ảnh và show hình ảnh.

+ Có hàm xử lý sự kiện khi dùng đến và, hàm xử lý move.

+ Xử lý khi ThreateObject đi quá giới hạn cho phép.

b. Các tính năng mới.

+ Xây dựng số lượng các threats xuất hiện trên màn hình.

+ Thiết lập thời điểm xuất hiện khác nhau và vị trí xuất hiện là khác nhau và ngẫu nhiên trên màn hình

+ Thiết Lập chế độ bắn đạn trong các Threats.

Và Bài số 8 này chúng ta sẽ chia thành 2 phần.

Phần 1 chúng ta sẽ xử lý toàn bộ yêu cầu trong mục a.

2. Thực Hành

Các bạn hãy download tấm ảnh sau đây về để thực hành.

 

Hãy xem video dưới đây để thực hành cùng tôi.

__________________________________________________

Pass Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.