Game C++ Phần 2 – B11: Tìm hiểu về vấn đề Design Hình ảnh Game.

Hi. Chào mừng các bạn ghé thăm blog và chủ đề Lập trình game c++ sdl phần số 2 Bài

Read more

Game C++ SDL – Bài 1: Giới Thiệu & Cài đặt thư viện SDL

Chào mừng các bạn đến với chủ đề: học lập trình game c++ SDL  Trong bài đầu tiên này mình sẽ giới

Read more