Game C++ SDL – Bài 14: Tối Ưu Hóa Code Lần 2 – Gói IMG_Game 50k

Chào mừng các bạn đến với chủ đề học lập trình game c++ SDL.

Bài số 14 này. Tôi chia sẻ một vài vấn đề về việc tối ưu hóa code lần thứ 2 cho project Game của chúng ta sau khi đã trải qua 13 bài thực hành.

Bên cạnh đó là gói Image hình ảnh game rẻ và đẹp dành cho các bạn => Click here để xem

Link download project: ===============> Click here <======================

 

_______________________________________________________

Pass Pham

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.