Game C++ Phần 2 – Bài 14: Xử lý hiệu ứng vụ nổ

Hi, chào các bạn.

Chúng ta tiếp tục bài tiếp theo trong chủ đề lập trình game c++ sdl phần 2

Bài số 14: Xử lý hiệu ứng vụ nổ trong game

Về cơ bản kỹ thuật này cũng giống như kỹ thuật xử lý hiệu ứng vụ nổ trong phần 1.

Nếu các bạn muốn làm nó đẹp hơn, sinh động hơn, thì các cần 2 yếu tố cơ bản

  1. Tăng số frame cho hình ảnh vụ nổ lên
  2. Tìm được những sprite ảnh đẹp nhất, phù hợp nhất cho một vụ nổ

Ok. Bây giờ hãy cùng thực hành với video 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.