Game C++ Phần 2 – Bài 15: Thêm chỉ số sinh mệnh cho nhân vật

Hi, chào các bạn ghé thăm chủ đề:

lập trình game c++ sdl phần 2.

Bài số 15: Sẽ chia sẻ về kỹ thuật, xây dựng các chỉ số sinh mệnh, phụ trợ cho game.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.