Game C++ Phần 2 – Bài 16: Kỹ thuật hiển thị text trong game

Bài số 16 trong chủ đề Lập trình game c++ sdl phần 2

Bài này sẽ chia sẻ với các bạn, kỹ thuật hiện thị văn bản trong game, và các bạn có thể ứng dụng

kỹ thuật này cho menu đầu, menu cuối, các thông số text cho game

ok. End

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.