Game C++ Phần 2 – Bài 17, 18 : Hiển thị điểm, số tiền, hình ảnh minh họa

Hi, chào các bạn ghé thăm

Chủ đề lập trình game  c++ sdl

Trong bài 16 các bạn đã biết cách hiển thị văn bản trong game,

Bài số 17, 18  sẽ áp dụng kỹ thuật này để hiển thị các chỉ số phụ trở khác cho game.

Ví dụ như là:

+ Chỉ số điểm, 

+ Chỉ số đồng tiền

Và bên cảnh đó là sử dụng hình ảnh minh họa

Thực hành bài số 17

 

Thực hành bài số 18

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.