Bạn Biết Họ Là Ai: Robert Bob Kahn

Robert Bob Kahn – Người cha của Internet

Robert Bob Kahn sinh vào ngày 23 tháng 12 năm 1938 là một kỹ sư người Mỹ.

Ông được coi là một trong những người cha của Internet, vâng một trong những dịch vụ quá tuyệt vời cho kỷ nguyên số ngày này.

Vào năm 1997 ông được nhận huân chương công nghệ quốc gia Hoa Kỳ về việc đã thành lập internet.

Ông là người đồng phát minh ra các giao thức TCP/IP, giao thức truyền thông quan trọng nhất của internet.

Ông chịu trách nhiệm khởi nguồn chương trình Internet DARPA.

Được trao giải thưởng SIGCOMM năm 1993 vì những đóng góp và lãnh đạo kỹ thuật có tầm nhìn trong phát triển công nghệ.

Chia sẻ giải thưởng Turing với Vint Cerf năm 2004 về việc tiên phong liên kết mạng.

Ông được tổng thống Bush trao tặng huân chương tự do của tổng thống.

Ông nhận rất nhiều các giải thưởng khác như Harry Goode, Marconi, ACM SIGCOMM, Smithsonian, ASIS…..

Năm 2013, ông là một trong năm nhà tiên phong về Internet và Web được trao giải nữ hoàng Elizabeth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.