Bạn Biết Họ Là Ai: James Gosling

1. Tiểu sử cơ bản. 

James Gosling sinh ngày 19-5-1955 là một nhà khoa học máy tính người Canada.

ông chính là cha đẻ của ngôn ngữ lập trình Java, một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất, phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Vào năm 1984, ông đến làm việc tại Sun Microsystems, và đến năm 2005 ông là CTO của một nhóm phát triển sản phẩm.

Sau thương vụ mua Sun của Oracle vào tháng 1 năm 2010. 3 tháng sau đó ông rời Oracle.

Tháng 3 năm 2011, ông tuyên bố đã gia nhập Google.

Ông được xem như là nhà phát minh ra ngôn ngữ lập trình Java vào năm 1994, và với thành tựu đó, ông được bầu vào Hiệp hội kỹ sư quốc gia của Hoa Kỳ.

2. Một số thông tin khác.

Trang linkedin của James Gosling: https://www.linkedin.com/in/jamesgosling

Một số cuốn sách:

The Java Programming Language

The Java Language Specification

The Real-Time Specification for Java

The Java Application Programming Interface

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.