Bạn Biết Họ Là Ai : Brendan Eich

1. Tiểu sử cơ bản

Brendan Erich sinh năm 1960 là một nhà công nghệ người Mỹ và người đã tạo ra ngôn ngữ lập trình Java Script.

Ông cũng là người đồng sáng lập dự án Mozilla, Mozilla Foundation, Mozila Corporation, và sau đó trở thánh giám đốc điều hành.

Ông nhận bằng cử nhân toán học và khoa học máy tính tại Đạ học Stan Clara.

Năm 1985 ông nhận bằng thạc sĩ năm 1985 tại Đại học IIlinois.

Eric bắt đầu sự nghiệp của mình tại Silicon Graphics và làm vè mảng hệ điều hành, mã mạng trong suốt 7 năm.

Sau đó ông lại làm việc 3 năm tại MicroUnity System Engineering, thực hiện viết mã microkernel và DSP, cổng MIPS R4000 đầu tiên của GCC.

Năm 1995 ông vào làm việc tại Netscape Communications Corporation, tham dự định đuewa Scheme vào trình duyệt.

Và cũng chính từ đây, ngôn ngữ lập trình javascript được ra đời. Ban đầu có tên là Mocha, sau đó đổi tên là LiveScript và cuối cùng là JavaScript.

Đầu năm 1998 xây dựng lên trang web: Mozilla.org.

Erich cũng là CEO của Brave Software và cũng là người sáng lập của Basic Attention Token.

2. Một số thông tin khác.

Trang github của Brendan Erich:   https://github.com/BrendanEich

Trang twitter của Brendan: https://twitter.com/brendaneich

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.