MFC Project Sample: Kỹ thuật tạo thanh Calendar Bar

MFC Project Sample: Kỹ thuật hiển thị Calendar bar trong ứng dụng

1. Ứng dụng.

Calendar bar là một hộp thoại cho phép hiện thị các thông tin về lịch biểu như ngày tháng năm trên ứng dụng của bản.

Thông thường kỹ thuật này thường áp dụng cho các phần mềm về editor, phần mềm về email, hay các phần mềm phục vụ cho ứng dụng về quản lý công việc, thời gian, lịch biểu.

Một ví dụ điển hình cho kỹ thuật này đó là phần mềm Outlook trong bộ office của Microsoft.

2. Nguyên lý cơ bản:

+ Viết một hàm Tạo Calendar bar trong hàm oncreate của Mainframe

Trong đó :

+ ID_VIEW_OUTLOOKBAR là một id chúng ta định nghĩa.

m_wndBarOutLook và m_wndCalendar được khai báo như sau:

 

+ Project này chỉ gồm các các file resource, không có file code

+ Xây dựng cấu hình build theo 2 kiểu, build tiếng anh, build ngôn ngữ còn lại (ví dụ tiếng việt)

+ Và sau đó là hàm xử lý CreateOutLookbar (xem trong demo)

3. Demo

                                     MFC Project Sample: Tạo Calendar bar cho ứng dụng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.