MFC Project Sample: Kỹ thuật tạo Task Panel

MFC Project Sample: Kỹ thuật tạo Task Panel
1. Ứng dụng.

Task Panel là một kỹ thuật khá hay và cũng thường được sử dụng trong các ứng dụng giao diện MFC.

Cụ thể về Task Panel thì trong chủ đề lập trình MFC Phần có đã chia sẻ rõ và cụ thể.

Nên trong bài viết này, tôi chỉ show demo để các bạn có thể download về tham khảo.

2. Demo

Download MFC Sample project Task Panel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.