Lập Trình MFC Phần 3: Tìm hiểu và sử dụng Slider Control.

Hi. chào mừng các bạn đến với chủ đề: Học Lập Trình MFC.

Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng slider control.

1. Tìm hiểu về slider control.

Slider control là một con trol trong mfc, nó được sử dụng cũng khá phổ biến và rộng rãi.

Đây là hình ảnh của một slider control.

Thông thường slider control sử dụng cho các mức độ của một chỉ số nào đó, ví dụ cường độ âm thanh, chỉ số màu sắc, chỉ số sáng tối, chỉ số pha trộn.

Như vậy khi bạn làm một chức năng nào đó, liên quan đến việc thay đổi giá trị cho 1 thông số, bạn có thể sử dụng slider control.

Và có thể kết hợp thêm với việc dùng edit box mô tả chỉ số.

 

2. Kỹ thuật sử dụng Slider Control mfc.

Ok. Đó là cách sử dụng slider control.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.