Lập Trình MFC Phần 3: Tìm hiểu và sử dụng Tree control

Hi. chào mừng các bạn đến với chủ đề: Học Lập Trình MFC.

Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về:

Cách sử dụng tree control trong lập trình MFC.
1. Tìm hiểu về Tree control trong mfc.

Đây là hình ảnh cho 1 tree control.

+ Nhìn vào tree control, các bạn sẽ thấy đây là một dạng control hiển thị các item theo kiểu cây thư mục.

+ Nghĩa là khi nào các bạn có một nhóm danh sách các mục, và có mối quan hệ, Item cha, các item con, thì có thể sử dụng tree control.

+ Có thể có option checkbox để như một tính năng để lựa chọn item nào được focus, select.

 

2. Thực hành tạo tree control trong mfc

Ok. Tree control có thể giúp các bạn quản lý các item và các nhóm item một các trực quan.

 

 

 

One thought on “Lập Trình MFC Phần 3: Tìm hiểu và sử dụng Tree control

  • 16 July, 2019 at 1:21 am
    Permalink

    a up lại video bài này với ạ. Cảm ơn a

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.