Lập Trình MFC Phần 3: Tìm hiểu về kỹ thuật Dialog Control Tab

Hi. chào mừng các bạn đến với chủ đề: Học Lập Trình MFC.

Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ thuật: Tạo Dialog control tab.

1. Tìm hiểu về dialog control tab.

Nó có dạng như sau:

 

Nhìn vào các bạn sẽ thấy, dialog tab control à một dạng dialog chính bao gồm nhiều các dialog con, mỗi dialog được thể hiện bởi một tab.

Khi cần xây dựng một chức năng nào đó mà chức năng đó có thể được chia thành nhiều nhóm chức năng nhỏ. Người ta có thể nghĩ đến kỹ thuật sử dụng dialog control tab.

Một ví dụ:

Chức năng setting cho 1 phần mềm, thường được chia thành nhiều nhóm nhóm.

+ Setting cho màu sắc.

+ Setting cho hiển thị.

+ Setting cho kích thước.

Vậy thì có thể sử dụng dialog control tab để thực hiện kỹ thuật đó, trong đó mỗi tab đại diện cho một dialog setting.

2. Thực hành kỹ thuật dialog control tab trong mfc.

 

Ok. Đó là kỹ thuật sử dụng dialog tab control trong lập trình mfc mà.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.