MFC – Bài 10: Kiến Trúc Document View

Hi. Chào mừng các bạn đến với chủ đề Lập trình MFC

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một chủ đề thứ hai trong kỹ thuật lập trình MFC
Đó là MFC kiến trúc document-view

1. Dẫn dắt vấn đề.

Từ chủ đề 1 của lập trình MFC, các bạn sẽ thấy rằng, dialog base có nhiều hạn chế trong phạm vi và mục đích sử dụng
Nếu các bạn dùng nó trong các ứng dụng nhỏ gọn, đơn giản, thì dialog base là phù hợp.
Nhưng khi các bạn muốn làm những phần mềm quy mô hơn như:
+ Các phần mềm editor
+ Các phần mềm mô phỏng đồ họa
+ Các phần mềm phân tích dữ liệu…
Thi dialog base sẽ có nhiều hạn chế trong việc đáp ứng được nhu cầu của các kỹ sư phần mềm

Và như vậy thì MFC kiến trúc document view sẽ được sử dụng để thay thế.

 

2. MFC kiến trúc document view là gì.

Kiến trúc document-view là kiến trúc giúp bạn có được một nguyên mẫu phần mềm sơ khai và cơ bản nhất trên windows.
Nghĩ là khi bạn tạo một project MFC với kiến trức document- view.
Bạn có được một nguyên mẫu phần mềm ở mức cơ bản nhất.
Nó bao gồm
các thanh toolbar, title bar, menu bar, status bar:
Nó cho các bạn một nền view đẻ thể hiện kết quả đạt được của các đối tượng phần mềm

Hãy cùng nhìn hình vẽ dưới đấy:
Đó là một nguyên mẫu phần mềm, khi tôi build lần đầu tiên sau khi tạo project.

 

3. Phân loại và Thành Phần.

MFC Kiến trúc document view có hai loại cơ bản :
+ Kiến trúc SDI nghĩa là chỉ có một giao diện view cho người sử dụng.
+ Kiến trúc MDI là kiến trúc nhiều view, ví dụ photoshop, các bạn có thể mở nhiều tấm ảnh lên chỉnh sửa cùng một lúc
Hay như Visual studio, các bạn có thể mỏ nhiều file.

Thành phần của Kiến trúc document-view bao gồm 4 class chính
Lớp App là lớp khởi đầu của ứng dụng, nó là lớp quản lý việc khởi tạo window, đăng ký dịch vụ hệ thống, và các lớp khác cũng như các tiền
xử lý đầu tiền của mọt ứng dụng.

Lớp Main frame, quản lý việc tạo các thanh frame cho ứng dụng;
Như thanh tiêu đề, thanh toolbar, thanh menu…
Lơp Document: Lớp này đóng vai trò xử lý nội bộ các dữ liệu, lưu trữ dữ liệu…
Lớp View: Là lớp quản lý view, là nơi hiển thị kết quả đối tượng, cũng là nơi người dùng nhìn và tương tác vào đối tương.

Các 4 lớp trên là 4 thành phần chính trong một kiến trúc document view.

Và với một nguyễn mẫu phần mềm cơ bản như vậy, các kỹ sư phần mềm họ sẽ dần dần xây dựng và phát triển thành một phần mềm quy mô hơn,

4. Khi nào dùng kiến trúc document view.

Khi bạn muốn xây dựng những phần mềm lớn, có nhiều tính năng phức tạo, và có thể phát triển lâu dài tính theo năm trở nên.
Thì bạn nên sử dụng MFC kiến trúc document view

Ví dụ các phần mềm mô phỏng đồ họa 3d cho nghiên cứu học tập
Mô phỏng đồ họa cho xây dựng, cơ khí
Các phần mềm phân tích dữ liệu…..

 

Hãy cùng xem video để hiểu rõ hơn về kiến trúc document view trong kỹ thuật lập trình MFC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.