MFC Bài 14 a: Hướng Dẫn Tạo Form View

Hi. Chào mừng các bạn đến với chủ đề học lập trình MFC.

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn về kỹ thuật tạo form view trong MFC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.