MFC – Bài 9: MFC Resource, Build Debug & Release, Cấu trúc một project

Hi. Chào mừng các bạn đến với chủ đề học Lập Trình MFC.

Tìm hiểu về Resource và Build Mode

Trong bài bài này, mình sẽ chia sẻ với các bạn về những kiến thức như sau.

+ Các bạn sẽ hiểu được vai trò của resource trong một project.

    Nó bao gồm các loại resource nào,  vài trò, chức năng của từng kiểu resource là như thế nào.

+ Các bạn sẽ tìm hiểu về hai kiểu build trong một project đó là DEBUG Và Release.

+ Cấu trúc của một project:

   phân biệt file project,

   file solution, file source code,

   file resource và những file phụ trợ được phát sinh trong quá trình biên dịch.

Những kiến thức này rất quan trong và cần thiết, khi bạn bắt đầu bước vào ngành công nghệ phần mềm.

Nó là kiến thức mà tối thiểu một developer phải có.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.