MFC – Bài 7: Gọi một dialog khác từ một dialog base

Hello. Chào mừng bạn đến với chủ đề học lập trình MFC

Tìm hiểu về cách gọi một dialog mới từ một dialog hiện có thông qua một button control
1. Mục đích.

Khi bài toán lập trình trên dialog base trở lên phức tạp hơn,

bạn sáng tạo ra nhiều chức năng mới, hay và hấp dẫn hơn.

Lúc này bạn để chúng trên một nền dialog chung là chưa thực sự tối ưu.

Bạn có thể tạo ra thêm nhiều dialog và mỗi dialog sẽ được gọi từ một dialog chủ.

Ok. Chúng ta cùng xem ví dụ thực hành

2. Thực hành.

Bài toán đặt ra như sau:

Tôi có một dialog base là màn hình đăng nhập một chương trình.

Sau đó khi bạn đăng nhập đúng user và password thì một dialog mới được mở ra.

Còn nếu sai thì show thông báo ra một message box.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.