Bạn Biết Họ Là Ai : Bjarne Stroustrup

1. Tiểu sử cơ bản

Bjarne Stroustrup sinh ngày 30 tháng 12 năm 1950 là một khoa học máy tính người Đan Mạch.

Ông chính là cha đẻ của ngôn ngữ lập trình C++, một trong những ngôn ngữ lập trình tuyệt vời đã được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghệ thông tin.

Stroustrup có bằng thạc sỹ về toán học và khoa học máy tính năm 1975 từ Đại học Aarhus Đan Mạch vào năm 1975.

Năm 1979 ông có bằng tiến sỹ tại đại học Cambridge.

Cũng chính tại năm 1979 này, ông đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ lập trình C++ (còn được gọi là C với các lớp)

Ông là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu lập trình quy mô lớn của phòng nghiên cứu AT & T Bell từ lúc thành lập cho đến cuối năm 2002.

Năm 2004, ông được bầu làm thành viên của Học viện kỹ thuật quốc gia.

Xuyên suốt từ 2002 đến 2014, ông là chủ tịch của đại học kỹ thuật về khoa học máy tính tại Texas.

Từ tháng 1 năm 2014, ông là giám đốc điều hành trong bộ phận công nghệ của Morgan Stanley tại thành phố New York, và cũng là giáo sư thỉnh giảng về khoa học máy tính tại đại học columbia.

2. Một số cuốn sách đã xuất bản.

Programming: Principles and Practice Using C++

The C++ Programming Language

Design and Evolution of C++

The Annotated C++ Reference Manual

Trang web cá nhân của Stroustrup:    http://www.stroustrup.com/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.