MFC – Bài 4: Sử dụng List View

Chào mừng các bạn đến với chủ đề : Học Lập Trình MFC

Trong bài viết này mình sẽ nói về List View. Một trong những control ưu điểm và tiện lợi hơn so với list box.

Có thể nó không sử dụng rộng rãi như các control cơ bản khác,

nhưng trong một mục đích nào đó, vai trò của nó khá quan trọng và cần thiết.

1. Mục đích sử dụng.

List View cho phép chúng ta hiển thị thông tin theo dạng phân các cột và dòng.

Ví dụ bạn có một list các thông tin nào và thông tin đó được phân loại theo các cột thì list view rất được ưu ái để sử dụng.

Ví dụ tôi có thông tin về lương của một nhân viên.

Lương được tính theo nhiều mục như là:

+  Lương cơ bản.

+ Thưởng dự án.

+ Tiền đóng thuế.

Vậy thì khi in một danh sách các bảng lương như vậy cho mỗi nhân viên với nhiều mục liệt kê ở trên.

Thì người lập trình, thiết kế phần mềm có thể nghĩ đến việc sử dụng list view.

Bên cạnh đó:

Ngoài việc hiển thị các thông tin, list view còn được sử dụng cho mục đích chọn lựa.

Khi một danh sách các thông tin được liệt kê, người sử dụng có thể muốn mở rộng chương trình hơn,

họ muốn chọn một dòng thông tin trong list để thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

Ví dụ: muốn chọn dòng 1, dòng 3, dòng 5 để in ra file.

Thì list view đáp ứng được điều này dễ dàng,

nó cho phép người dùng thao tác được với các item của nó,

các dòng của list view để thực hiện các mục đích mở rộng hơn, nâng cao hơn, tùy biến hơn.

 

2. Bài toán thực hành

Vẫn với bài toán như ở bài trước.

Nhập thông tin một con người bao gồm :

Tên, tuổi, giới tính. Hãy sử dụng list view thay cho list box để hiển thị.

Kết quả mong muốn:

Hãy cùng xem video để thực hành

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.