MFC – Bài 3: Combo box & List box

Chào mừng các bạn đến với chủ đề: Học Lập trình MFC.

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về hai controls cũng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng windows.

Đó là combox box và list box.

1. List box:

Là một hộp thoại cho phép liệt kê các thông tin.

Nó khá giống với edit control nhưng nó không nhập dữ liệu mà hiển thị dữ liệu theo các dòng dưới dạng liệt kê.

2. Combo Box:

Là một control dạng chọn lựa, nó có chức năng giống với radio button

nhưng nó thể hiện ở một dạng hộp thoại và

xổ xuống các item để người sử dụng có thể lựa chọn item mà họ mong muốn.

 

Chúng ta sẽ bắt đầu với một bài thực hành như sau:

Viết một ứng dụng Nhập thông tin một con người bao gồm:

Tên, tuổi và giới tính. Sau đó in thông tin vào một danh sách.

Step:

=> Tạo một project MFC với nền dialog base

=> Sử dụng toolbox để gọi các control và tạo giao diện.

=> Sử dụng 2 edit control để nhập tên và tuổi,

=> Sử dụng 1 combo box để lựa chọn giới tính : Male hay Female.

=> Sử dụng 1 list box để hiện thị dánh sách.

=> Sử dụng 1 button để thực hiện add thông tin và list box.

Kết quả mong muốn:

3. Thực hành:

Hãy cùng xem video sau

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.