Game C++ SDL – Bài 15-16-17-18: Thêm Các Tính Năng

Bài viết này mô tả ngắn gọn về 4 video tiếp theo trong seri lập trình game với thư viện SDL.

4 Video này sẽ bổ sung thêm các tính năng mới để tạo sự hoàn thiện cho 1 game bắn máy bay.

Video số 15: Tạo số lượt chơi cho nhân vật game – hay còn gọi là số mạng, máu chơi.

Video số 16: Hiện thị ký tự lên màn hình – Hiển thị điểm, thông tin trò chơi.

Video số 17: Hiện Thị Thời Gian cho Game.

Video số 18: Tạo menu cho game

 

Ok. Hy vọng với đẩy đủ 18 video như vậy.

Các bạn có thể bước đầu tự xây dựng cho mình được 1 game cơ bản và thành thạo được kỹ thuật lập trình hướng đối tượng c++.

Và kết thúc chủ đề phần 1. Các bạn có thể download source code cho phần 1 tại đây nhé.

GameCpp SDL Phân 1 Source :  Click Here

 

END.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.