Thuật toán Bubble Sort

 

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về thuật toán  Bubble Sort.
1. Nguyên lý cơ bản của Bubble Sort

– Là một thuật toán đơn giản dễ hiểu và dễ thực hiện.

– Thực hiện việc kiểm tra so sánh sánh hai phần tử bên cạnh nhau, rồi hoán đổi vị trí cho nhau.

– Độ phức tạp của thuật toán là: O = N²

2 Thực hành.

TPham

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.