Game C++ Phần 2 – B7: Xử lý rơi xuống vực cho nhân vật game

Hello, chào mừng các bạn đến với chủ đề học lập trình game c++ phần 2.

Bài số 6 này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một kỹ thuật tiếp theo trong lập trình game c++

Đó là: xử lý rơi xuống vực cho nhân vật game

– Khi player di chuyển trên mặt đất, có thể gặp phải những map bản đồ có vực thẳm, và nhân game sẽ bị rơi xuống.

– Đó là khi vị trí y_pos của player vượt   map_max_y của bản đồ, do đó chúng ta phải có cơ chế xử lý.

– Một giá trị come_back_time được sử dụng để thiết lập 1 khoảng thời gian ngưng cho player trước khi nó được reset lại về trạng thái rơi tự do như ban đầu.

– Vị trí x_pos khi nó xuất hiên trở lại sẽ được tính toán lùi lại một lượng giá trị, để tránh việc nó xuất hiện trở lại đúng vào vị trí bị rơi.

Ok, hãy cùng xem video để thực hành.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.