Game C++ Phần 2 – B6: Kỹ thuật Jump cho nhân vật game

Hello, chào mừng các bạn đến với chủ đề học lập trình game c++ phần 2.

Bài số 6 này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một kỹ thuật tiếp theo trong lập trình game c++

Đó là: Kỹ thuật jump, (nhảy ) cho nhân vật game
1. Lý thuyết cơ bản

Trong bài trước, chúng ta đã xử lý được việc load nhân vật game, di chuyển trên màn hình trái phải.

Về cơ bản trạng thái di chuyển của nhân vật game được quản lý và lưu trữ bởi biến input_tyle. với đầy đủ các trạng thái như là

lef, right, up, down, và jump.

Do đó khi xử lý jump, nhảy cho nhân vật, chúng ta chỉ cần gán input_tyle.jump = 1

Sau đó trong hàm DoPlayer, chúng ta chỉ việc trừ y_pos 1 lượng  giá trị phù hợp.

2. Cùng thực hành với video sau

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.