Game C++ Phần 2 – B5: Xử lý thời gian và tỉ số FPS trong Game

Hello, chào mừng các bạn đến với chủ đề học lập trình game c++ phần 2.

Bài số 5 này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một kỹ thuật tiếp theo trong lập trình game c++

Đó là: Kỹ thuật xử lý thời gian và tỉ số fps trong lập trình game.
1. Lý thuyết cơ bản

Xử lý thời gian là việc chúng ta xây dựng một lớp thời gian để quản lý về thời gian cho project game mà trong đó nó thực hiện các nhiệm vụ như là:

– Xác định được thời điểm bắt đầu, thời điểm hiện tại.

– Tạo sự cân bằng về thời gian xử lý cho các frame hình ảnh load trên màn hình

– Quản lý việc stop, pause start cho game

– Lấy được thời gian đã trôi qua

 

Tỉ số fps là tỉ số thể hiện số khung hình được load lên màn hình trong một đơn vị thời gian là 1s.

Có thể nói fps là tỉ số đại diện cho chất lượng game của một máy tính.

fps càng lớn thì game chạy càng nhanh, và tốc độ xử lý càng cao.

Nhưng để fps có thể tăng được cao hơn so với giới hạn hiện tại, thì cấu hình máy tính sẽ phải nâng cấp cao hơn.

Do đó khi máy tính càng khủng thì fps càng cao, và game chạy với tốc độ càng nhanh hơn,

số khung hình frame load được càng nhiều trong 1 đơn vị thời gian, sẽ tạo chất lượng đồ họa ổn hơn.

2. Cùng thực hành với video sau

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.