OpenGL – C++ Bài 1: Cấu hình 1 project OpenGL – C++

Chào mừng các bạn đến với chủ đề Học Lập Trình OpenGL tại blog: Phát Triển Phần Mềm 123AZ

OpenGL là một thư viện, một tiêu chuẩn đồ họa, nó có khoảng hơn 200 hàm cơ bản.

Nó giúp các bạn xây dựng được các đối tượng đồ họa phức tạp từ những hàm vẽ cơ bản như:

Vẽ line, vẽ điểm, phép quay phép chiếu….

OpenGL được ứng dụng nhiều cho việc phát triển game đồ họa 2d, 3d

và các phần mềm mô phỏng đồ họa cho các lĩnh vực cơ khí, xây dựng…

Trong bài viết đầu tiên này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình một project c++ và thư viện opengl.

 

1. Download thư viện OpenGL.

Các bạn có thể download trên google với từ khóa glut library download

Hoặc có thể download tại đây:    Click here to download opengl lib

Sau khi download xong các bạn giải nén và có 3 file trong đó. (File header, file lib và file dll)

Nếu bạn cài VS 2012 và môi trường Windows 7 (x64 ) như tôi, thì hãy copy như sau:

Copy file header vào thư mục:   C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\Include\um\gl

Copy file lib vào thư mục:          C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\Lib\win8\um\x86 

Copy file dll vào thư mục:           C:\Windows\System32

Còn nếu các bạn dùng các bản visual studio khác hoặc môi trường windows khác mà ko biết nên copy các file này vào đâu, thì các bạn làm như sau:

Các bạn bật phiên bản visual studio của mình nên, tạo một project c++ win32 và loại Console application.

Sau đó trong file stdafx.h các bạn gõ như sau:

Các bạn sẽ để ý thấy trong phần bôi khung màu vàng.

Các bạn sẽ thấy một đường dẫn cho folder gl mặc định của windows đã được hiện ra.

Đó chính là folder gl mà phiên bản VS của bạn đang sử dụng trong môi trường windows của bạn.

Và bạn chỉ việc tìm đến và copy các file download vào và nhớ là:

+ Header copy vào include

+ Lib coypy vào folder lib

còn file dll các bạn vẫn copy vào : C:\Windows\System32

2. Tạo một project và add thư viện.

Sau khi copy file xong, các bạn tạo một project c++ với môi trường console application.

Gọi include trong file stdafx.h như sau:

Sau đó chuột file vào project, chọn properties, chọn linker chọn input và add file lib như sau:

Sau đó các bạn build và chạy thử xem có lỗi gì không.

3. Test hàm trong OpenGL và tổ chức một chương trình.

Các bạn khai báo 3 hàm như sau:

+ Hàm Init để khởi tạo các lựa chọn ban đầu cho môi trường đồ họa như : xóa màn hình, thiết lập chế độ ánh sáng, chiều sâu

+ Hàm Reshape được sử dụng để thiết lập chế độ view cho môi trường đồ họa

+ Hàm RenderScene dùng để viết các đối tượng đồ họa

Sau đó trong hàm Main các bạn làm như sau

Sau đó các bạn build và nếu thành công các bạn sẽ có được kết quả như sau:

Và như vậy các bạn có thể bắt đầu học opengl với ngôn ngữ lập trình c++

 

3 thoughts on “OpenGL – C++ Bài 1: Cấu hình 1 project OpenGL – C++

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.