Học Lập Trình MFC – Bài 17: Tổng kết Topic 2 : Bắt đầu rẽ nhánh hướng đi.

Hi. Chào mừng các bạn đến với blog:  Phát triển phần mềm 123AZ

Bài viết này mình sẽ tổng kế lại chủ đề thứ 2 trong seri bài viết về kỹ thuật lập trình MFC.

Với chủ đề thứ hai đó là: MFC Kiến trúc document view

Các bạn đã có trong tay kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình giao diện MFC Với kiến trúc Single Document. (Với kiến trúc MDI các bạn có thể tự nghiên cứu thêm)

Các bạn đã có trong tay những kỹ thuật cơ bản để tạo ra một nguyên mẫu phần mềm ở mức cơ bản nhất như là:

Kỹ thuật tạo toolbar, button, dialog, menu, icon, form view, xử lý sự kiện bàn phím chuột….

Để tiếp tục phát triển cho sự nghiệp lập trình của mình.

Thì đây là lúc các bạn bắt đầu rẽ nhánh lựa chọn cho mình hướng đi, lựa chọn mảng đối tượng để mình theo đuổi.

Và sau đó là một quá trình tự học, tự nghiên cứu của chính các bạn.

Mình sẽ đi tiếp theo nhánh, lập trình mô phỏng đồ họa 2d, 3d.  Và bạn nào có hứng thú có thể đi tiếp cùng mình.

Hãy xem video để cùng tìm cho mình một hướng nghiên cứu phù hợp.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.