Lập trình OpenCV C++ Bài 1 : Cài đặt thư viện, tạo một project

Hi, chào mừng các bạn đến với chủ đề :

Lập trình OpenCV C++

Chúng ta sẽ bắt đầu với bài số 1 : Thực hiện cài đặt opencv và tạo một project demo.

Step 1: Cài đặt thư viện.

– Các bạn hãy đảm bảo việc cài đặt visual studio 2015 và đã chạy thử một proejct c++ console ok (build ok)

– Download và cài đặt opencv.

Link download: ======> Click here

Các bạn download về vài chạy file cài đặt. Sau khi cài thành công thì vào ổ c các bạn sẽ thấy như sau:

Step2: Bắt đầu tạo nguyên mẫu phần mềm.

Về cơ bản, việc học opencv các bạn có thể tạo 1 project dạng console để học opencv với c++ cơ bản

Nhưng trong chủ đề này, tôi sẽ thực hiện chia sẻ với các bạn các xây dựng một nguyên mẫu phần mềm có giao diện.

 Điều này giúp chúng ta tiết kiệm thời gian cho việc học, và sớm thích nghi được với những dự án phức tạp hơn.

Nói cách khác, tôi muốn các bạn bắt tay thực hành mức độ thực chiến nhiều hơn là mức học thực hành.

Và để giải quyết bài toán này, tôi sẽ có hai hướng đi .

1. Áp dụng MFC, C++ và OpenCV để xây dựng một nguyên mẫu phần mềm xử lý ảnh.

2. Áp dụng QT, C++ và OpenCV cũng để xây dựng một nguyên mẫu phần mềm xử lý ảnh

Chúng ta sẽ bắt đầu từ hướng đi số 1.

Và như vậy điều này sẽ có lợi cho những bạn nào đã từng học MFC.

Open visual studio  => chọn new project, => MFC như minh họa sau.

Đặt tên project, solution và thay đổi path mặc định bằng một path ngắn gọn

Sau đó chọn Ok

Tại giao diện Application Type, Chọn kiến trúc MDI, style MFC standard => next

 

Cứ next cho đến tab User , chọn option như hình vẽ (để toolbar có 256 màu)

Tiếp tục bấm next cho đến tab General Classes.

Tại đây có thể sửa tên class theo mong muốn, tôi thường bỏ chữ C ở đầu đi

 

Bấm finished và project sẽ được tạo ra.

Các bạn build thử, nếu success là ok, chạy thử sẽ thấy kết quả như dưới.

Có thể nhiều bạn chưa học MFC sẽ cảm thấy khó hiểu khi thấy project có một loạt các file code được sinh ra

Nó không giống như demo các bạn học ở trường chỉ có 1 file cpp với hàm main cơ bản.

Thì các bạn hãy dành thời gian tìm hiểu về kỹ thuật lập trình windows MFC =====>   Click here

 

Ok như vậy việc tạo project là thành công, chúng ta bắt thực hiện quá trình liên kết với thư viện OpenCV

Nếu bạn nào đã từng theo seri lập trình game c++ sdl của mình,

thì sẽ rất rành về việc add thư viện open source trong visual

Các bạn chuột phải vào project rồi chọn properties

sau đó thiết lập như sau:

Thiết lập folder include cho opencv

 

Thiết lập folder thư viện lib cho project

 

Sau đó add file của opencv

 

Khi đã build thành công chúng ta hãy thực hiện tiếp một bước quan trọng sau:

Các bạn vào đúng đường dẫn đã add trên project như sau:  C:\OpenCV\build\x64\vc14

Các bạn vào folder bin, và sẽ thấy 2 fie dll :

opencv_videoio_ffmpeg412_64.dll

opencv_world412d.dll

các bạn copy 2 file này và paster folder folder chứa file exe của dự án vừa mới build thành công

 

Note:

Trong foler : C:\OpenCV\build\x64\vc14 có hai file

opencv_world412d.dll  dành cho mode build debug

opencv_world412.dll  (thiếu chữ d) dành cho mode release

Ok khi đến đây là xong việc cấu hình một project mfc c++ với môi trường opencv

Các bạn hãy sang bài tiếp theo, chúng ta bắt đầu thực hiện các kỹ thuật xử lý ảnh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.