Học lập trình C++ Cơ Bản – Nâng Cao

Hi chào mừng các bạn đến blog : Phát triển phần mềm 123AZ

Bài viết này giới thiệu về chủ đề: Học Lập Trình C++ Cơ Bản và Nâng Cao.

Ngôn ngữ lập trình c++ là một trong ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghệ phần mềm.

Nó được ứng dụng trong rất nhiều mảng kỹ thuật liên quan đến phần mềm như là:

lập trình ứng dụng, lập trình nhúng, lập trình hệ thống, lập trình mạng, lập trình game, lập trình mô phỏng….

Và còn nhiều các mảng khác nữa.

Ngôn ngữ lập trình c++ cũng là ngôn ngữ lập trình cơ bản và được lựa chọn để giảng dạy trong nhiều trường đại học,

là lựa chọn đầu tiền, phù hợp nhất dành cho các bạn mới bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu về kỹ thuật lập trình.

Blog: Phát triển phần mềm giới thiệu đến các bạn hai chủ đề về học lập trình c++.

I. Học lập trình c++ cơ bản:

Bao gồm 13 bài học cơ bản về kỹ thuật lập trình c++

1. Biến và kiểu dữ liệu

2. Điều kiện và vòng lặp

3. Hàm trong c++

4. Mảng dữ liệu trong c++

5. Con trỏ – cấp phát động trong c++

6. Cấu trúc dữ liệu trong c++

7. Lớp – kỹ thuật hướng đối tượng

8. Phép toán cho lớp trong c++

9. Kỹ thuật chuyển đổi dữ liệu

10. Chỉ thị tiền xử lý

11. Đọc ghi dữ liệu

12. Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng

13. Tính đa hình.

 

II. Kỹ thuật lập trình c++ nâng cao, mở rộng.

Bao gồm các kỹ thuật mở rộng, nâng cao được sử dụng trong các dự án phần mềm.

1. Tìm hiểu về biến local, biến global, biến static, biến extern

2. Phân biệt con trỏ hằng và hằng con trỏ

3. Tìm hiểu về namespace

4. Tìm hiểu về header guards

5. Sử dụng define – const – và enum

6. Sử dụng ký tự, xâu ký tự và định dạng

7. Xử lý ngoại lệ try – cast

8. Hàm bạn của một lớp

9. Data hiding trong lập trình hướng đối tượng

10. Con trỏ hàm

11. Phân biệt new và malloc

 

Với mong mong muốn chia sẻ giao lưu cùng phát triển.

Tôi hy vọng hai chủ đề học lập trình c++ cơ bản và nâng cao  sẽ phần nào giúp ích cho các bạn đang bắt đầu tìm hiểu về kỹ thuật lập trình,

và sớm làm chủ đề ngôn ngữ lập trình c++ nói riêng và kỹ thuật lập trình phần mềm nói riêng.

Xin cảm ơn!

ptPhạm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.