Game C++ Phần 2 – Bài 20: Tạo Quái Vật Chủ – Boss Game

Hi. xin chào các bạn.

Trong seria lập trình game c++ phần 1.

Tôi chưa có điều kiện giới thiệu với các bạn

Về việc xây dựng một đối tượng phản diện cuối cùng.

Chúng ta chơi game thường gọi đơn giản bằng các thuật ngữ đó là.

Boss, Quái vật chủ, chiến tranh ….

Về cơ bản, chúng ta gọi đó là Quái vật Boss

Là một đối tượng cuối cùng, với nhiều đặc điểm yếu tố khác biệt hơn so với nhân vật game và các

nhận vật phản diện bình thường.

– Tốc độ nhanh hơn

– Thông minh hơn

– To lớn hơn, dữ tơn hơn

– Sức chiến đấu mạnh hơn..

Về cơ bản đó là một con Threat thông minh, và chúng ta phải xây dựng cho nó một lớp riêng.

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về các xây dựng một con boss như vậy.

Phần còn lại là do sự sáng tạo của các bạn. Vì khi các bạn đã theo được đến bài này.

Đồng nghĩa với việc các bạn đã rèn luyện cho mình được một kiến thức khá tốt, và đây lúc các bạn hãy sáng tạo.

Sáng tạo để biến sản phẩm học tập thành một sản phẩm của riêng mình.

Ok, hãy cùng xem video thực hành.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.