Bài Tập C++ Code Demo P1 – Cơ Bản

Chào mừng các bạn đến với chủ đề bài tập c++ tại blog: Phát Triển Phần Mềm 123AZ.

Đây là chủ đề mới mẻ nhằm chia sẻ với tất cả các bạn yêu thích học lập trình c++ và còn đang bỡ ngỡ trong quá trình nghiên cứu,  làm bài tập,  làm demo.

Chủ đề chia sẻ mẫu code cho bài tập c++ cơ bản, có thể giúp các bạn thực hành, tham khảo.

Tất cả các ví dụ đều được thực hành trên visual studio 2012.

1. Bài toán kinh điển: hello world

 

2. Tính tổng hiệu tích thương 2 số.

 

3. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất giữa 2 số.

 

4. Giải Phương Trình Bậc Hai.

 

5. Kiểm tra 1 số có phải số nguyên tố hay không ?

 

6. Nhập vào 3 số in ra trung bình cộng, trung bình nhân của 3 số.

 

7. Viết chương trình nhập cạnh, bán kính, in ra diện tích  chu vi các hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn.

 

8. Nhập vào một số nguyên, kiểm tra , in ra số nguyên đó là âm hay dương, chẵn hay lẻ.

9. Nhập số tự nhiên n. In ra màn hình biểu diễn dạng nhị phân của n

 

10. Tìm Số hoàn chỉnh:

Là số bằng tổng mọi ước của nó (ko tính nó) ví dụ 6 = 1 + 2 + 3. Tìm và in ra tất cả các số hoàn chỉnh < 1000

 

11. Tìm Số sinh đôi.

Là các số nguyên tố mà khoảng cách giữa chúng là 2. Ví dụ 5 và 7.  11 và 13. Hãy in tất cả các cặp số sinh đôi < 1000

 

12. Nhập vào 1 mảng giá trị, tìm số lớn nhất trong mảng, số bé nhất trong mảng.

 

13. Nhập vào 1 mảng sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần, giảm dần, và in ra thứ tự được sắp xếp.

+ Demo tăng dần sử dụng insertion sort

+ Demo giảm dần dùng insertion sort. Chỉ đơn giản thay: arr[j] > key thành arr[j] < key trong vòng while.

14. Nhập vào tọa độ 2 điểm A(Xa, Ya) và B(Xb, Yb). Tính khoảng cách hai điểm

15. Bài toán quay số
Nhập vào 1 số có nhiều chữ số, lần lượt quay chữ số đơn vị về bên phải thành số đầu tiên, và cứ thực hiện như vậy cho đến khi số nhập vào trở lại như ban đầu.

Ví dụ: Nhập vào là 1234567 => 7123456 =>6712345=>5671234=>……1234567

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.